Peskoit na hlavn obsahovou st

Peskoit na menu


moje FIRMA    

vlastniServer.cz

Reklama

Public Revelation - nové tvářeSERVER A HOSTING

Společnost Server.707 vznikla po dlouholeté spolupráci několika fyzických osob v oblasti telekomunikačních služeb.

V současné době provozuje Server.707 své služby na stovkách serverů v několika nejmodernějších datových centrech v České republice. Největší důraz je kladen na špičkovou technologii a nejvyšší možnou bezpečnost provozu. Hlavním zaměřením společnosti Server.707 je řešení provozu kritických projektů, u kterých se nepřipouští jakékoliv výpadky. Aby nebylo ponecháno nic náhodě, jsou každým dnem vyhodnocován a potenciální rizika provozu, na kterých je u kritických projektů připraveno okamžité řešení.


Obecná specifikace datového centra a konektivity

Datové centrum Obecné informace (datové centrum Praha) Název telehouse: TTC Teleport. Doplnění: Sál je vyhrazen pro Server.707 Klimatizování datového centra. Způsob chlazení: chlazení podlahou (profukování stojanů studeným vzduchem)

Záloha chlazení: 2 úrovně:

a) N+2 (dvě jednotky vždy jako záložní v režimu stand-by)

b) reverzní ventilace místnosti (v případě výpadku všech jednotekklimatizací se nouzově zapínají reverzní ventilátory, které využívajínižší venkovní teploty) Napájení el. energie.

Záloha napájení: 2 úrovně:

a) bateriový zdroj UPS (vykrytí výpadku na dobu < 15 min, cožpředstavuje dobu potřebnou pro nastartování diesel agregátů)

b) diesel agregáty (se zálohou N+1 – v případě nenastartování prvníhodieselu se okamžitě startuje druhý. Provoz na diesel agregáty je možný ažněkolik dní)

 


Páteřní síťové prvky:

veškeré páteřní routery jsou připojeny dvěma napájecími zdroji na dvanezávislé zdroje elektrické energieHasící systémDetekce požáru: detekce případného požáru je prováděna několika kouřovými senzory v oblasti sálu i pod podlahou (vykrytí rizik požáru kabeláže pod podlahou)

Způsob hašení: SHZ (samočinné hasící zařízení):v případě detekce požáru se okamžitě spustí siréna v datovém centru (vkaždé místnosti jsou umístěny dvě vzájemně zálohované sirény) a domístnosti se pod tlakem pustí inertní hasící plyn FM-200 z tlakovýchláhví do prostoru serverovny i pod podlahu. Po dohašení se reverzními 3/7ventilátory z místnosti odsaje plyn a kouř. Datové centrum je dále vybaveno několika tlačítky pro možnostmanuálního spuštění hasícího zařízení a zároveň je vybaveno ručnímihasícími přístroji.Kontrola SHZ:SHZ je pravidělně testováno (funkčnost čidel, sirén apod).

Zabezpečení datového centraKamerový dohled: kvalitní kamerový systém s vysokým rozlišením. Uchování záznamu min. 1 rok.Zabezpečení přístupu: elektronický čipový systémKontrola osob: kontrolu osob před vstupem do datového centra kontroluje stálá bezpečnostní služba na recepciV budově se dále nachází stálá bezpečnostní služba a kamery jsou online monitorovány přímo v datovémcentru.

 

 Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | výměna odkazů